≡ Menu
Andre Kurser

Hologrator tilbyder kurser, som hjælper virksomheder i forhold til relationer, samar- bejde og gennemslagskraft.

Andre kurser

Hologrator tilbyder en del medarbejder- og lederkurser, som hjælper virksomheder i forhold til relationer, samarbejde og gennemslagskraft. Kurserne er alle rettet mod både ledere og medarbejdere i organisationen.

Et lederkursus afholdes typisk som et virksomhedstilrettet forløb – og kan enten stå alene – eller indgå som en del af din virksomheds uddannelses- og udviklings program.

Vi tilbyder 3 kurser i konflikthåndtering

Konflikter kan i mange virksomheder være en stor negativ faktor, som kræver mange ressourcer at løse. Ressourcer, som i stedet kunne have været brugt på udvikling, samarbejder og arbejdsglæde.

Konflikter kan være svære at håndtere, da du uden den rette værktøjskasse nemt kommer til at lave symptom behandling. Dette medfører, at konflikterne ofte vender tilbage – endnu værre end før.

Værktøjskassen får du på kurserne om konflikthåndtering.

Vi tilbyder herudover følgende kurser og kursus forløb

Latterarrangementer

Endeligt tilbyder Hologrator foredrag og korte seancer i form af latterarrangementer. Det kunne f.eks. være til en fest i Virksomheden eller forud for fremlæggelsen af et dårligt regnskab.

Finansiering

Hologrator er godkendt VEU og SVU underviser – i samarbejde med Asnæs & Vangstrup. Kontakt Hologrator for nærmere information om din virksomheds finansierings muligheder.