≡ Menu

Den svære samtale

Lær at håndtere samtaler om følsomme emner

Svære samtaler handler om følsomme emner, der kan være eller føles ”farlige”. Som eksempler kan gives; en medarbejders svære fysiske eller psykiske sygdom, alkoholmisbrug, mobning, fyring eller samarbejdsproblemer.

God forberedelse hjælper dig til et godt resultat

På dette kursus lærer du at tackle ”den svære samtale” rigtigt og konstruktivt blandt andet ved hjælp af coaching. På den måde kommer der et godt resultat ud af samtalen – for de implicerede parter.

Du skal lytte aktivt efter ordene bag ordene

Succesfulde samtaler om svære emner kræver, at du som leder eller personaleansvarlig er meget bevidst om dine evner til at kommunikere. Du skal være i stand til at lytte aktivt og at ”gå efter bolden” i stedet for personen.

På kurset arbejder vi med

  • Gennemgang af kriseteori. De forskellige trin og faser og deres håndtering
  • Forberedelsen af den svære samtale. Hvordan forbereder du dig bedst
  • Dine personlige evner til at varetage den svære samtale
  • hvornår coaching virker, og hvornår terapi er nødvendigt
  • At fremfinde så mange ressourcer som overhovedet muligt hos hovedpersonen, for hele tiden at kunne vende tilbage til ressourcerne, hvis fokuspersonen “falder i” igen.
  • Forberedelse til den svære samtale, identificering af problemet og planlægning af hvordan det løses.

Varighed af kurset – den svære samtale

Den svære samtale har en varighed på 2 dage, og indholdet af kurset er fordelt med 1/3 teori og 2/3 øvelser og cases.