≡ Menu
Hologrator tilbyder kurser i konfliktforståelse, konflikt- håndtering og konfliktløsning for henholdsvis ledere og medarbejdere
Hologrator tilbyder kurser i konfliktforståelse, konflikt- håndtering og konfliktløsning for henholdsvis ledere og medarbejdere
Hologrator tilbyder kurser i konfliktforståelse, konflikt- håndtering og konfliktløsning for henholdsvis ledere og medarbejdere

Kurser i konfliktløsning

Lær at håndtere konflikter på en konstruktiv måde

Fælles for kurserne er, at de giver deltagerne en værktøjskasse, som hjælper til, at udvikle evnen til konflikthåndtering på en god og konstruktiv måde.

Konflikter vil altid opstå – men kan bruges konstruktivt

Hvor der er flere mennesker til stede, vil der også opstå uoverensstemmelser og konflikter, da mennesker har forskellige ønsker, behov og værdier. Det kan ikke undgås, og bør det heller ikke altid.

Hvis de håndteres rigtigt, kan konflikter nemlig bruges konstruktivt til at skabe dynamik og udvikling i organisationen.

I lærer teknikker til at forstå en konflikt

Har du forståelsen for, hvad der kan ligge bag en konflikt, og har de nødvendige teknikker til konflikthåndtering, bliver du i stand til at undgå at konflikten går i hårdknude.

Dermed beholder og udvikler de implicerede parter både samarbejdet, en gensidig rummelighed og arbejdsglæden.

Vi ser både på interne og eksterne konflikter

Fokus på konfliktløsnings kurserne ligger på de interne konflikter, der kan opstå i det daglige arbejde. OG den viden om konflikter deltagerne får på kurserne, er også anvendelig i andre situationer, f.eks. til at tage hånd om utilfredse kunder og leverandører.

Kurser for både ledere og medarbejdere

Hologrator tilbyder kurser i konfliktforståelse, konflikthåndtering og konfliktløsning for henholdsvis ledere og medarbejdere.