≡ Menu

Konfliktforståelse for ansatte

Du lærer at genkende og forstå konflikter

På dette kursus lærer du at genkende og forstå konflikter med for eksempel kolleger.
Du bliver i stand til at identificere, hvor på “konflikttrappen” en konflikt befinder sig, og de signaler, der er, i forhold til behovet for hjælp til at løse konflikten.

Der er tre typer konflikter

Du lærer at genkende konflikten som en af tre typer (interpersonel konflikt, intrapersonel konflikt og organisatorisk konflikt), og at reagere hensigtsmæssigt på konflikten.

Din adfærd er ikke altid hensigtsmæssig

Ens umiddelbare reaktion i en konflikt er ofte en adfærd, der ikke er den mest hensigtsmæssige for at løse konflikten. På kurset arbejder vi med assertion og kommunikation; hvordan du kommunikerer assertivt.

Konflikter kan føre til udvikling og innovation

Du lærer også, hvordan en konflikt kan være en god ting, og føre til en win-win-situation: en konflikt er ofte er et sundhedstegn, da den kan betyde udvikling og innovation, hvis den behandles i tide og ordentligt.
Vi arbejder derfor også med at finde ind til konfliktens arnested og den positive intention, der som oftest faktisk ligger bagved en kollegas “dårlige” adfærd.

Vi tager udgangspunkt i din hverdag

Kurset tager udgangspunkt i din hverdag, og vil i stort omfang blive tilrettelagt efter aktuelle oplevelser med konflikter på din arbejdsplads.

Varighed af kursus i konfliktforståelse for ansatte:

Kurset konfliktforståelse for ansatte er på 2 dages varighed. Kurset er delt op i ca. 1/2 teori og 1/2 øvelser og samtaler baseret på kursisternes selvoplevede konflikter i hverdagen.