≡ Menu
Konflikthåndtering for ledere - giver dig faglige og personlige værktøjer, til at håndtere konflikter i din virksomhed
Konflikthåndtering for ledere - giver dig faglige og personlige værktøjer, til at håndtere konflikter i din virksomhed
Konflikthåndtering for ledere - giver dig faglige og personlige værktøjer, til at håndtere konflikter i din virksomhed

Konflikthåndtering for ledere

Kurset i konflikthåndtering for ledere gør dig, som leder, bedre i stand til at håndtere konflikter med dine medarbejdere og andre på arbejdspladsen.

Du får som leder værktøjer til at løse konflikterne optimalt til gavn og glæde for de implicerede parter og for din organisation.

En konflikt kan nemlig ofte føre til udvikling og innovation, hvis den behandles i tide og ordentligt, og dermed til en ægte win-win-situation.

Du lærer at bruge konflikter konstruktivt ved at

 • At finde ud af hvor en konflikt er på konflikttrappen
 • I hvilke situationer det er dig som leder, der skal/kan tage rollen som konfliktmægler
 • At typegenkende konflikten og handle derefter
 • At forandre konflikten til fremdrift og udvikling
 • hvordan du undgår at puste til konflikten og forværre den
 • Hvornår du som leder ikke længere kan mægle i en konflikt
 • at reagere konstruktivt på en konflikt

Vi arbejder på konflikthåndtering for ledere med

 • Forståelse af hele kommunikationen, med fokus på kropssignaler
 • Dilemma-cases, hvor lederen kan fungere som konfliktmægler
 • Empati og neutralitet i en konfliktsituation
 • Din rolle som leder i en konflikthåndteringssituation
 • ikke-voldelig kommunikation (girafsprog) som værktøj til konflikthåndtering

Kurset tager udgangspunkt i din hverdag, og en stor del af kurset er tilrettelagt efter nøjagtigt dine og de andre kursisters aktuelle oplevelser med konflikthåndtering.

Varighed af kursus i konflikthåndtering for ledere

Varigheden for kurset i konflikthåndtering for ledere er på 3 dage, fordelt med ca. 1/2 teori og 1/2 øvelser og cases. Der tages udgangspunkt i lederens egen hverdag og oplevede konfliktsituationer.