≡ Menu
Konfliktløsning og mediation - sætter dig i stand til at fungere som egentlig konfliktmægler
Konfliktløsning og mediation - sætter dig i stand til at fungere som egentlig konfliktmægler
Konfliktløsning og mediation - sætter dig i stand til at fungere som egentlig konfliktmægler

Konfliktløsning og mediation

Du lærer at optræde som konflikt mægler og mediator

Kurset i konfliktløsning og mediation, er overbygningen på kursus i konflikthåndtering for ledere. Det anbefales at du har taget dette kursus, eller har tilsvarende erfaring, f.eks. med coaching, kommunikationstræning, personlig gennemslagskraft eller lignende, inden du tager kurset i konfliktløsning og mediation.

Konfliktløsning og mediation sætter dig i stand til at optræde som egentlig konflikt mægler.

På dette kursus arbejder vi dybere med:

  • Kriseteori
  • Organisationsopstilling
  • Girafsprog (ikke-voldelig kommunikation)
  • Coaching som konfliktløsningsværktøj
  • At kunne håndtere sine følelser
  • Overføring og modoverføring mellem “klient” og mediator/konfliktmægler
  • Mediatorens egen rummelighed og personlige gennemslagskraft
  • Kropssansninger, både egne og andres
  • Intuitionstræning

Vi overfører det hele til en 5-trins mediations model.

Professionel skuespiller udspiller cases

I den praktiske træning gør vi brug af en professionel skuespiller til at udspille cases, så der er afregning ved kasse 1. Deltagerne bliver konfronteret direkte med deres håndtering af en konflikt situation.
Deltagerne vil desuden få supervision på deres mediation og konflikthåndtering.

Varighed af kurset Konfliktløsning og Mediation:

Varigheden for kurset i konfliktløsning og mediation er på 2 + 2 dage, med en mellemperiode på ca. 3 uger mellem første og anden halvdel af kursusdagene. Der arbejdes intenst med cases af variende omfang og sværhedsgrad. Ca. 1/3 af kurset er teori resten cases og supervision.