≡ Menu
Kurset i følelsesmæssig og Social intelligens - Sætter dig igang med at arbejde med din følelsesmæssige intelligens på dybere niveauer
Kurset i følelsesmæssig og Social intelligens - Sætter dig igang med at arbejde med din følelsesmæssige intelligens på dybere niveauer

Social Intelligens (EQ)

Lær at arbejde med din følelsesmæssige og Social Intelligens (EQ)

Kurset i Social Intelligens sætter fokus på, hvordan du arbejder med din egen følelsesmæssige og Social Intelligens.

Vi tager udgangspunkt i 5 hovedområder i din Sociale Intelligens (EQ); Selvindsigt og Selvkontrol, Empati, Social Ekspertise, Personlig Indflydelse og Beherskelse af Formål og Vision.

Deltagerne opnår også forståelse for hjernens samspil med- og modspil til følelserne og følelsesmæssige ”kapringer”.

Social Intelligens baserer sig på den seneste hjerneforskning

Følelsesmæssig intelligens kurset baserer sig på den seneste hjerneforskning, blandt andet Daniel Golemans bog fra 2006 ”Social Intelligens – Den nye videnskab om menneskelige relationer”.

Vi arbejder på kurset Social Intelligens, med

  • Dybere former for empati og kropsbevidsthed
  • Afdækning af stressorer, følelsesmæssige kapringer og mentale antagelser
  • Afdækning af negative overbevisninger
  • Tilstedeværelses øvelser og nærværs øvelser
  • Øvelser til at skabe en “pause” før en følelsesmæssig kapring finder sted
  • At kende forskel på følelser og behov
  • Sammenhængen mellem Appreciative Inquiry-metoden og social intelligens

Kurset stiller høje krav til dig personligt og din følelsesmæssige intelligens

Der stilles høje krav til din åbenhed i forhold til at lære sammenhængen mellem egne kropssansninger, mentale antagelser og følelserne.

Varighed af kurset Social Intelligens

Social Intelligens har en varighed på 2+2 dage, og indholdet af kurset er fordelt med 1/3 teori og 1/3 coaching øvelser og 1/3 øvrige øvelser.