≡ Menu
Heartmath® - er en simpel metode til at genskabe balance og livsglæde. Kontakt Hologrator ift. hvad Heartmath® kan gøre for dig og dine ansatte
Heartmath® - er en simpel metode til at genskabe balance og livsglæde. Kontakt Hologrator ift. hvad Heartmath® kan gøre for dig og dine ansatte
Heartmath® - er en simpel metode til at genskabe balance og livsglæde. Kontakt Hologrator ift. hvad Heartmath® kan gøre for dig og dine ansatte
Heartmath® - er en simpel metode til at genskabe balance og livsglæde. Kontakt Hologrator ift. hvad Heartmath® kan gøre for dig og dine ansatte

HeartMath®

Hvad er HeartMath®

HeartMath® er en forholdsvis simpel metode til at hjælpe mennesker med at genskabe og opnå en større følelsesmæssig balance og livsglæde.

HeartMath® er et globalt anerkendt, videnskabeligt og forskningsmæssigt dokumenteret program.

Systemet er løbende udviklet gennem de seneste ca. 20 år af Institute of HeartMath® – med den amerikanske forfatter og ledelseskonsulent Doc Childre i spidsen. Institute of HeartMath® har gennem forskningen påvist et balanceret hjertes gavnlige effekt på bla. stress og udbrændthed.

HeartMath systemet bruges primært til at forebygge eller fjerne stress- og stresslignende tilstande, angst, og depression – men kan bruges i en lang række øvrige sammenhænge.

HeartMath® kan også hjælpe i gruppeprocesser i f.eks. en ledergruppes evne og vilje til at rumme den interne forskellighed i ledergruppen. Det handler om at agere fra “hjertet” af.

Systemet har en innovativ tilgang til forløsning af stress og svære følesmæssige tilstande. Systemet tager udgangspunkt i, at tankens kraft ikke er nok. Der er behov for kropslig kontakt.

Derfor kræver følelsesmæssig balance et samarbejde imellem hjerte og hjerne – og et skift i vores måde at håndtere følelser på.

HeartMath® systemet

Så snart vi er stressede, kede af det eller ophidsede, bliver vores hjerterytme uregelmæssig. Når kroppen på denne måde bringes ud af balance, forsvinder den indre ro. Hjerterytme og følelser hænger nemlig uløseligt sammen. Via HeartMath®,  kan vi træne hjertet til at holde en kohærent rytme og dermed finde tilbage til vores naturlige balance og livsglæde.

Videnskaben om et kohærent hjertets gavnlige virkning – er indkorporeret i PC programmet EmWave. Du kobles op med en øresensor direkte til PC programmet. Sensoren måler kontinuerligt forskellige former for kommunikation mellem dit hjerte og din hjerne (biofeedback). Herved kan du følge din indre balance direkte på skærmen.