≡ Menu
Hologrator og Holisme

Hologrator udvikler organi- sationer, ledere og teams ved at integrere helheden og de mange vinkler

Hologrator og holisme

Hvad betyder Hologrator?

Hologrator er sammensat af Holo, som kommer af det græske “holos”, der betyder helhed eller holisme. Holo er også første del af ordet “hologram”, som betyder at se tingene fra mange vinkler, dimensioner og niveauer. Grator er en forkortelse af integrator. Altså integrerer Hologrator holismen/helheden og de mange vinkler, niveauer og dimensioner” i de organisationer og virksomheder, som Hologrator arbejder med.

Hvordan arbejder Hologrator?

Uanset om Hologrator arbejder med organisationen, lederne eller medarbejderne, er der en række af grundprincipper, som Hologrator er tro mod og arbejder udfra.

Det drejer sig om:

 • Selvorganisering – Selvskabelsen starter indefra i organisationen
 • Dynamikken i forandringer og ustabilitet – Forandringer betragtes som en ressource i organisationen
 • Mangfoldighed – Der gives rum og plads til afvigelser og andre opfattelser end den gængse
 • Social konstruktion – Meningsdannelsen skal ske gennem kommunikation

For at efterleve grundprincipperne,  benytter Hologrator sig af en række “støtteværktøjer”

 • Fænomenologi – Undersøgelse af og nysgerrighed i forhold til det, der til enhver tid “lever” i virksomheden
 • Systemisk tilgang – Vi er alle indbyrdes forbundne
 • Organisationsopstilling. Herunder – De 8 systemiske naturlove i en organisation
 • Kobling mellem det intuitive og det rationelt logiske
 • Anerkendende tilgang – Fokus på det, der virker
 • En sund kommunikation, som bindemidlet mellem alle “celler” i den enkelte virksomhed
 • Spiritualitet – Vi er alle forbundne med noget, som er større end os

Personlig profil