≡ Menu
lederudvikling

Samarbejdspartnere

Asnæs & Vangstrup Advice

Vangstrup Advice ejes af Annette Vangstrup. Annette Vangstrup har ca. 15 års erfaring med hotel- og restauranterhvervet som rådgiver indenfor driftsøkonomiske forhold samt indenfor udvikling af virksomheder og mennesker. Annette er skarp til at se udviklingspotentialet indenfor hotel og restaurationsbranchen, og har en kæmpeviden om sektoren bla. fra hendes tid som leder i HORESTA. Annette og Gry har senest skrevet bogen Kickstart din Restaurant. Se den på www.restaurantejer.dk

Center for Livskunst

Center for livskunst ejes af Hanne Pedersen, som er uddannet sygeplejerske og
Psykoterapeut, og med speciale i blandt andet familieopstilling. Hanne er en fremragende
“sanser” og har meget stor fornemmelse for stemninger og de helt dybe lag hos de
mennesker hun er i blandt. Det gør at hun er i stand til at gennemskue selv de mest
komplicerede tankegange og problemstillinger hos andre mennesker.

Alken-Partners og EQ-Institute

Alken-Partners har de Europæiske rettigheder på Intelligent Leadership© konceptet baseret på Adele Lynn’s gennemgribende viden om social intelligens. Hologrator er certificeret i Intelligent Leadership© i samarbejde med Alken-Partners