≡ Menu
Hologrator tilbyder jeres virksomhed udvikling indenfor individuel leder- udvikling, ledergruppe udvikling og leder- uddannelser og lederkurser
Hologrator tilbyder jeres virksomhed udvikling indenfor individuel leder- udvikling, ledergruppe udvikling og leder- uddannelser og lederkurser

Lederudvikling

Hologrator tilbyder individuel lederudvikling, ledergruppe udvikling og lederkurser

Hologrator er af den holdning, at lederens handlinger og holdninger – altid medfører -medarbejdernes handlinger og adfærd.

Med den “sandhed” in mente, stilles der store krav til enhver leder til at gå foran og til enhver tid være det gode eksempel – for derigennem at udøve god ledelse.

Derfor tilbyder Hologrator forskellige muligheder indenfor individuel lederudvikling, ledergruppe udvikling og lederuddannelser og lederkurser.

Lederudvikling

Hologrator tilbyder individuelt tilpasset lederudvikling, der kan udvikle både dig personligt som leder, dit ledelses arbejde og din virksomhed i retning af bedre resultater og god ledelse.
Vejen mod lederudvikling og god ledelse, er individuel og meget forskellig for den enkelte leder. Hologrator hjælper dig på vej, ved at arbejde ud fra 3 hoved områder:

Ledergruppe udvikling

Hologrator hjælper din virksomhed med at få en ledergruppe eller et lederteam til at fungere optimalt sammen. Det kan blandt andet være i forhold til
  • Ledergruppens samspil
  • Ledergruppens individuelle roller og teamroller
  • Ledelsesmæssig kommunikation

Lederkurser

Hologrator laver en række af lederkurser og lederuddannelser – herunder