≡ Menu
Hologrator udbyder Coaching i organisationer - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed
Hologrator udbyder Coaching i organisationer - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed
Hologrator udbyder Coaching i organisationer - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed
Hologrator udbyder Coaching i organisationer - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed

Coaching i organisationer

Hvad er Coaching i organisationer ?

Coaching i organisationer er et fag på Merkonom niveau. Coaching i organisationer giver, til forskel fra andre Coaching uddannelser, deltageren forståelse for, hvordan organisatorisk coaching adskiller sig fra personlig coaching.

Hele coaching uddannelsen fokuserer på din virksomheds daglige udfordringer og udviklingspotentiale. Det er denne kontekst, som organisatorisk coaching indsættes i – og bruges som værktøj til.

Sammen med Hologrator laves Coaching i organisationer tilpasset din virksomhed. Det giver en lang række fordele, som du kan se under Ledelse i praksis.

Coaching i organisationer indeholder

Du lærer, hvad der skaber læring i oganisationen og for den enkelte leder og medarbejder, og på coaching uddannelsen får du viden om forskellige læringsstile.

I ledelsessammenhænge lærer du at inkludere coaching i samtaler, at vurdere din egen coachingstil og at være neutral og empatisk. Coaching  uddannelsen gør dig også klogere på den kommunikationsteoretiske baggrund for coaching ved at lære om systemisk teori, positiv psykologi og socialkonstruktivisme.

Du lærer på coaching uddannelsen at kommunikere anerkendende og bliver klædt på med en række coachingteknikker, ligesom du får indblik i sprogets betydning.

Derudover får du en masse praktisk træning i virksomheds coaching.

Deltageren kan på coaching uddannelsen forvente at gennemgå en stor personlig udvikling. Coaching i organisationer – VIL åbne op for den enkeltes potentiale.

Varighed af uddannelsen

Coaching i organisationer kører over 3 moduler af i alt 7 dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en mindre case baseret synopsis – samt en mundtlig eksamen.


Kontakt Hologrator for mere information. Hent fagmodul planen på Coaching_i_organisationer. Der søges om SVU som væsentlig medfinansiering af uddannelsen.