≡ Menu
Din ledelsesmæssige udvikling består af en "værktøjskasse" indenfor 7 lige vigtige ledelsesniveauer. Hologrator kalder det "Running on all 7"
Din ledelsesmæssige udvikling består af en "værktøjskasse" indenfor 7 lige vigtige ledelsesniveauer. Hologrator kalder det "Running on all 7"
Din ledelsesmæssige udvikling består af en "værktøjskasse" indenfor 7 lige vigtige ledelsesniveauer. Hologrator kalder det "Running on all 7"
Din ledelsesmæssige udvikling består af en "værktøjskasse" indenfor 7 lige vigtige ledelsesniveauer. Hologrator kalder det "Running on all 7"
Din ledelsesmæssige udvikling består af en "værktøjskasse" indenfor 7 lige vigtige ledelsesniveauer. Hologrator kalder det "Running on all 7"

Din ledelsesmæssige udvikling

Din ledelsesmæssige udvikling indeholder en række ledelsesværktøjer

Udover den personlige lederudvikling indeholder lederrollen en lang række ledelsesværktøjer. En ting er selve “værktøjskassen”, som er nødvendig at mestre, for at kunne agerere i lederrollen.

En anden ting er en dyb indre viden om, hvordan du bruger din “værktøjskasse” på rette tid og i rette sted.

På samme måde, som med din personlige lederudvikling, har din ledelsesmæssige udvikling 7 forskellige niveauer. På hvert niveau er din lederrolle meget forskellig.

Alle 7 niveauer og dermed lederroller er lige vigtige at kunne beherske. Hologrator arbejder med begrebet “Running on all 7”.

Eksempler fra værktøjskassen

 • Prioritering, strukturering og mål for dit ledelsesmæssige arbejde
 • Uddelegeringsprocessen – herunder genkendelse af forskellige persontyper
 • Brugen af EQ – social intelligens i din ledelsesstil
 • Brugen af den anerkendende ledelsesstil – Appreciative Inquiry
 • Coaching som ledelses værktøj – intuition som ledelsesværktøj
 • Arbejdet med autencitet, lede fra hjertet, tjene dybere formål end dig selv

De 7 Ledelsesniveauer

 1. Overlevelse – Krisemanager/bogholder – jagter profit til aktionærerne
 2. Relationer – Relationsmanager/kommunikator – relationer, som understøtter organisationen
 3. Selvværd – Manager/organisator – høj ydelse, systemer og processer
 4. Transformationen – Facilitator/påvirker – fortsat fornyelse og læring
 5. Indre sammenhæng – Integrator/inspirator – udvikle en stærk sammenhængende kultur
 6. Gøre en forskel – Mentor/partner – strategiske alliancer og partnerskaber
 7. Velgerning – Visdom/visionær – tjene menneskeheden og Verden

Hvordan foregår din ledelsesmæssige udvikling

Vi arbejder sammen på samme måde som under din Personlige lederudvikling.