≡ Menu
Hologrator tilbyder personligt udfordrende og dybdegående forløb til at hjælpe dig med din personlige lederudvikling
Hologrator tilbyder personligt udfordrende og dybdegående forløb til at hjælpe dig med din personlige lederudvikling
Hologrator tilbyder personligt udfordrende og dybdegående forløb til at hjælpe dig med din personlige lederudvikling
Hologrator tilbyder personligt udfordrende og dybdegående forløb til at hjælpe dig med din personlige lederudvikling
Hologrator tilbyder personligt udfordrende og dybdegående forløb til at hjælpe dig med din personlige lederudvikling

Din personlige lederudvikling

Din personlige lederudvikling kræver konstant fokus og balance

For virkelig at være leder og rollemodel i forhold til virksomhedens mission, din ledergruppe, og i forhold til dine medarbejdere – kræves det, et målrettet arbejde med din personlige udvikling. Det er en absolut nødvendighed at holde dig balanceret og fokuseret i forhold til den adfærd du til enhver tid udviser i lederrollen.

Derfor tilbyder Hologrator et struktureret, et skræddersyet og et personligt udfordrende og dybdegående forløb for dig og din personlige lederudvikling.

Vi arbejder med 7 overordnede niveauer til din personlige lederudvikling

Netop DIT behov for personlig Lederudvikling kan vise sig i form af forskellige symptomer og udfordringer i din dagligdag. Samtlige udfordringer vil dog med sikkerhed handle om een af 7 grundlæggende årsager.

 1. Overlevelse – At vække din opmærksomhed og din opfattelse af “virkeligheden”
 2. Relationer – At vække din sociale intelligens og et klarere syn på din lederrolle
 3. Selvværd – At vække selvrespekten og din autencitet som guidende princip i alle aktiviteter
 4. Transformationen – At vække styrken i hjertet og tillade følelsernes udtryk og plads
 5. Indre sammenhæng – At vække forbundetheden med andre og med dine indre talenter
 6. Gøre en forskel – At opdage hemmeligheden – og fokusere på et større hele end dit personlige velbefindende
 7. Velgerning – At indtage lederens holdning – hengivelse til en vision, der er større end DIG!

Hvordan foregår forløbet din personlige lederudvikling

Sammen fastlægger vi en plan over omfang, indsatsområder, hyppighed, mål og formål med udviklingsprogrammet. Selve udviklingsprogrammet består af følgende elementer

 • Afdækning af dine personlige styrker og udviklingsområder
 • Ledelses coaching og sparring der går tæt på dig
 • Selvobservation / selvudviklingsopgaver
 • Jævnlig opfølgning – og status på din udvikling

Kontakt Hologrator for nærmere information