≡ Menu
Din strategiske leder- udvikling, integrerer din personlige livsmission og lederstil - med din virksom- heds mission, vison og mål
Din strategiske leder- udvikling, integrerer din personlige livsmission og lederstil - med din virksom- heds mission, vison og mål
Din strategiske leder- udvikling, integrerer din personlige livsmission og lederstil - med din virksom- heds mission, vison og mål
Din strategiske leder- udvikling, integrerer din personlige livsmission og lederstil - med din virksom- heds mission, vison og mål
Din strategiske leder- udvikling, integrerer din personlige livsmission og lederstil - med din virksom- heds mission, vison og mål

Din strategiske ledelses udvikling

Dine holdninger og handlinger som leder har stor betydning for din organisation

Uanset hvilket niveau du er leder på, vil dine holdninger og handlinger have indflydelse på og konsekvenser for, hvorvidt din organisation eller virksomhed når sine mål.

Dette gælder også – selvom du ikke har fokus på virksomhedens mission, vision, mål og værdier.

Det vil med andre ord sige, at du kan være nok så dygtig og vellidt en leder, uden at det nytter noget, hvis du leder dine medarbejdere i en retning, der er forskellig fra organisationens mission og vision. Herved gør du i virkeligheden større skade end gavn, set ud fra et strategisk ledelses synspunkt.

Vi har fokus på 5 hovedområder i din strategiske ledelses udvikling

Når vi arbejder med din strategiske ledelses udvikling har vi fokus på 5 hovedområder

  1. Sammenhængskraften mellem din personlige livsmission og organisationens mission og vision
  2. Din forståelse af- og indflydelse på, hvordan de dybere lag af organisationens mission og vision kan omsættes i praksis i din ledelse
  3. Konsekvensberegning af dit lederskab set i forhold til organisationens mission, vision og mål
  4. Hvordan du i praksis – konkret og specifikt – kan omsætte organisationens værdier til daglige handlinger hos dig selv og dine medarbejdere
  5. Dine evner og muligheder i forhold til strategisk kommunikation

Hvordan foregår din strategiske ledelses udvikling

Vi arbejder sammen på samme måde som under din Personlige lederudvikling, dog med sparring fra evt. øvrige ledere på strategisk niveau i din organisation.


Kontakt Hologrator for nærmere oplysninger