≡ Menu
Hologrator udbyder Ledelse i praksis - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed
Hologrator udbyder Ledelse i praksis - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed
Hologrator udbyder Ledelse i praksis - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed
Hologrator udbyder Ledelse i praksis - som et skræddersyet fag på merkonom niveau - direkte lavet for og i din virksomhed

Ledelse i praksis

Hvad er Ledelse i praksis ?

Ledelse i praksis er et fag på Merkonom niveau. Ledelse i praksis – er en praktisk indføring i den enkelte leders lederrolle og leder stil – samt konkrete værktøjer til bla. medarbejderudvikling.

Ledelse i praksis direkte i din virksomhed

Hologrator laver ledelse i praksis direkte for din virksomhed eller organisation som et lukket forløb. Dette giver en lang række fordele

  • Forløbet laves på alle måder tilpasset din virksomheds specifikke forhold og udfordringer
  • Vi leverer en virksomhedstilpasset arbejdsbog med praktiske øvelser og cases
  • Lederne i din virksomhed får større forståelse for hinandens arbejdsområder og ledelses roller
  • Virksomheden får en fælles platform, hvad angår den ledelsesmæssige viden og erfaringsudveksling – Dette giver større intern begrebs forståelse
  • Den enkelte deltager får 10 ECTS point, hvilket udgør en del af en egentlig Merkonom og Akademi Uddannelse

Ledelse i praksis indeholder

Ledelse i praksis giver indblik i de psykologiske aspekter af ledelse. Du bliver klogere på kommunikationens betydning i forskellige ledelsesmæssige sammenhænge.

Ledelse i praksis handler også om motivation, præsentations teknik, og læring og udvikling af medarbejderne. Uddannelsen giver deltageren et solidt afsæt som leder på såvel det faglige som det personlige plan.

Deltageren bliver rustet med en konkret værktøjskasse, som danner platformen for den fremtidige ledelses stil.

Varighed af uddannelsen

Ledelse i praksis kører over 3 moduler af i alt 7 dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en større skriftlig opgave – samt en mundtlig eksamen.


Kontakt Hologrator for mere information. Hent fagmodul planen på Ledelse i_praksis. Der søges om SVU som væsentlig medfinansiering af uddannelse.