≡ Menu
Hologrator hjælper organisationer med at få lederteams og ledelses- beslutninger til at fungere optimalt
Hologrator hjælper organisationer med at få lederteams og ledelses- beslutninger til at fungere optimalt
Hologrator hjælper organisationer med at få lederteams og ledelses- beslutninger til at fungere optimalt
Hologrator hjælper organisationer med at få lederteams og ledelses- beslutninger til at fungere optimalt

Ledergruppe udvikling

En ledergruppe skal være enige udadtil

En ledergruppes udvikling og samspil bør i enhver organisation have ligeså stor prioritering og opmærksomhed som den enkelte leders udvikling.

Hologrator har konstateret, at det nærmere er undtagelsen end reglen, at en ledergruppe eller et lederteam arbejder konstruktivt med deres indbyrdes forskelligheder.

For at opnå et højt ydende ledelsesteam, fordrer det – at gruppen tør være uenige internt. Såfremt ledergruppen formår at bruge uenigheden konstruktivt, skaber ledergruppen mulighed for en dynamisk og holistisk beslutningsproces.

Når det kommer til den eksterne forvaltning og kommunikation af beslutningsprocessen, SKAL der til enhver tid være enighed i ledergruppen.

Med andre ord forbliver ledergruppens uenighed internt. Når beslutningen er truffet skal der overfor medarbejdere og øvrige interessenter herske enighed og samhørighed omkring beslutningen.

Beslutninger skal også gennemføres

Den trufne beslutning skal herefter implementeres 100% i organisationen, således der ikke søsættes for mange nye ledelsestiltag samtidigt. På den måde sikres succesfuld implementering og motivation hos medarbejderne.

Hologrator hjælper organisationer med at få lederteams til at fungere optimalt

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at få lederteams til at fungere optimalt sammen. Det kan blandt andet være i forhold til

  • Ledergruppens samspil OG ledernes rummelighed
  • Ledergruppens individuelle roller og teamroller
  • Mødeeffektivitet
  • Effektive beslutningsprocesser OG optimal gennemførsel af trufne ledelsesbeslutninger
  • Ledelsesmæssig kommunikation

Hvordan sammensættes forløbet – Ledergruppe udvikling

Sammen fastlægger vi en plan over omfang, indsatsområder, hyppighed, mål og formål med udviklingsprogrammet. Kontakt Hologrator for nærmere information.