≡ Menu
Organisations opstilling eller organisations konstellation, er en unik metode til at arbejde med forandring, udvikling og komplicerede problematikker i en organisation
Organisations opstilling eller organisations konstellation, er en unik metode til at arbejde med forandring, udvikling og komplicerede problematikker i en organisation
Organisations opstilling eller organisations konstellation, er en unik metode til at arbejde med forandring, udvikling og komplicerede problematikker i en organisation

Organisationsopstilling

Basal forståelse for hvad organisationer er

Organisationer er særdeles komplekse netværker af mennesker, informationer, teknologi og materielle forhold – og er fra starten af, skabt af mennesker. Organisationer og virksomheder tjener menneskelige formål.

Ethvert element af en organisation, enten et produkt, distribution, netværk, eller abstrakte størrelser som marketingkoncept eller virksomhedsfilosofi, er først og fremmest baseret på mennesker og deres interesser.

På grund af deres eksistentielle vigtighed for medlemmerne i organisationen, “stræber” organisationer og virksomheder generelt efter at opretholde sig selv og “stræber” efter at overleve.

Hvad er organisationsopstilling?

Organisations opstilling eller organisations konstellation, er en unik metode til at arbejde med forandring, udvikling og komplicerede problematikker i en organisation. Organisationsopstilling virker hurtigt og er yderst effektiv.

Metoden sigter mod at klarlægge de strukturer, som er dysfunktionelle, med henblik på at hjælpe med at ændre dem, så de harmonerer med de principper eller naturlove, der understøtter de organisatoriske systemer.

Formålet med organisationsopstilling er grundlæggende at opnå en ressource rig tilstand for den som har sin proces på. Systemisk vil det betyde udvikling af nye muligheder og løsninger for de involverede parter.

Faktisk er det ikke kun den, som stiller sit organisatoriske tema op, som har gavn af organisationsopstillingen, men hele organisationen eller virksomheden, som nyder godt af at organisationen efterlever de systemiske naturlove.

Udbytte af organisationsopstilling

Organisationsopstilling gør systemets usynlige elementer synlige. Sætter en konstruktiv bevægelse i gang i organisationen. Samler kontraster, som ikke umiddelbart er mulige. Er hurtige og effektive. Er præcise og symbolske. Giver meget effektive virkninger på lang sigt i organisationen og/eller virksomheden.

Selve dynamikkerne i organisationsopstilling kan være vanskelige at forklare.  Denne case kan gøre opstillings arbejdet mere tydelig. Case 1 – organisationsopstilling den nye leder i reklamebureau.