≡ Menu

Organisationens 8 systemiske Naturlove

Definition af systemiske principper

Et organisatorisk system indeholder forståelsen af, hvad der sikrer dets overlevelse og hvad som truer det. Med andre ord, har en organisation en instinktiv forståelse af de principper eller “naturlove” der opretholder systemet.

Der kan observeres 8 sådanne ”systemiske naturlove” i en organisation:

  1. Anerkendelsen og taknemmeligheden af virksomhedens aktuelle virkelighed eller det basale princip om ”ikke-fornægtelse”. Dette princip er en fundamental forudsætning for alle de andre principper.
  2. Balancen mellem at give og tage. For eksempel; den rimelige delegering af arbejdet mellem ledende medarbejderne, en fair fordeling af arbejdet, anerkendelsen af kvalitet og kvantitet.
  3. Retten til at høre til; enhver medarbejder har ret til at høre til i organisationen, inklusiv og i særdeleshed grundlæggerne.
  4. Stamfader-princippet. Et forrangs-princip, hvor de der kom før rangerer over de, der kom efter. Eller anerkendelse af kronologisk orden. Hvem har tjent organisationen længst? Lykkes ”Top”-chefer, der er kommet til organisationen senere med, at lede godt fra ”lede fra sidste plads”-positionen?
  5. Vigtigheden af det største bidrag til helheden. Forstår og opfylder lederen af virksomheden den ledelsesopgave han/hun har påtaget sig og bliver dette anerkendt af andre?
  6. Kompetenceforrang. Bliver folks særlige innovative og kreative evner og resultater anerkendt og fremmet (uanset position), som værende af særlig værdi for virksomhedens overlevelse og videre udvikling?
  7. Produktets etik. Er den ”menneskelige pris” af produktet (herunder fremskaffelse af ressourcer, lager, produktion og distribution) og produktets effekt på forbrugeren forstået.
  8. Princippet om klar adskillelse mellem private og arbejdsrelaterede sammenhænge, frem for alt mellem familie og arbejde