≡ Menu

Organisationsopstilling som metode

Organisationsopstilling er både en proces, en “healing” af organisationen eller virksomheden, og et mål i sig selv.

Der er ofte et stykke forandringsarbejde, som skal gøres i organisationen / virksomheden efter at organisationsopstillingen har fundet sted. Her kan det anbefales at bruge Hologrator i en rådgivende og/eller coachende funktion.

Organisationsopstilling sigter mod at klarlægge dysfunktionelle dynamikker og strukturer i organisationen, og hjælpe med at ændre dem, så de harmonerer med de 8 systemiske naturlove, der understøtter organisationens eller virksomhedens indre liv.

Metodens centrale værktøj er her, de perceptioner og forståelser som repræsentanterne oplever i opstillingen.

Hvordan foregår det?

Organisationsopstilling laves som ofte i en gruppe af deltagere. Opstillingen foregår på den måde, at man blandt de øvrige deltagere udvælger repræsentanter for en selv, for f.eks. afdelinger, produkt, konkurrenter, ledere eller øvrige elementer i organisationen og/eller det tema, som man ønsker at arbejde med.

Man opstiller herefter repræsentanterne på en måde, der svarer til temaet.

Ved hjælp af forskellige interventionsmuligheder, bliver eventuelle dysfunktioner i organisationen tydelige – samtidig med at de bliver “helet”. På denne måde bliver “klientens” egen rolle i systemet, samt organisationens indre liv og dynamikker mere tydelige og synlige.

De nye indsigter skaber mulighed for i processen at tage nye skridt, der kan skabe ligevægt og balance både i een selv og organisationen fremadrettet.

Organisationsopstilling forgår i en meget nænsom og hjertevarm atmosfære. Da det ofte er dybe menneskelige anliggender, der opstilles, vil både din egen opstilling, og også det at være repræsentant eller vidne til andres opstillinger, ofte have en dyb og positiv virkning.

Organisationsopstilling er så dybdegående en metode – som kun vanskeligt lader sig forklare med ord, og kun vanskeligt kan forståes mentalt. Organisationsopstilling skal “gøres og væres”.


Se nedenstående video for en nærmere præsentation af organisationsopstilling.