≡ Menu

Eksempler på organisatoriske temaer

Hvornår er organisationsopstillinger nyttige

Se nedenstående eksempler på, om organisationsopstilling er en mulig løsningsmodel i forhold til din organisations eller virksomheds situation, eller for dig og dit personlige tema.

Eksempler på dysfunktionelle dynamikker i en organisation

 • Dramatiske afskedigelser eller fyringer
 • Stor udskiftning af medarbejdere
 • Problematikker ved sammenlægninger, omstruktureringer eller fusioner
 • Større produktændringer
 • Pludselige store forandringer i omsætning, eller indtjening – som ikke skyldes almene konjunkturbevægelser i samfundet
 • Store forandringer i forbindelse med lederskift eller retning
 • Mangel på lederskab
 • Konflikter mellem ansatte, ledere eller afdelinger imellem
 • Dannelse af subkulturer, hvor medarbejdere længere nede i systemet føler sig og bliver set på som uformel leder
 • Mangel på fokus, vision og mål. “Hvem er vi”?

Eksempler på manglende klarhed og overblik, ved tiltag i organisationen:

 • Hvad blokerer informationsflowet i virksomheden?
 • Hvordan kan en team struktur fungere optimalt i organisationen?
 • Er et samarbejde med virksomhed XY en god ide?
 • Hvordan kan vi styrke vores kerneområder?
 • Hvad forhindrer os i at være succesfulde i markedssegment X?
 • Hvad kan forbedre kontakten til vore kunder?
 • Hvem leder formelt organisationen? og hvem leder den uformelt?
 • Hvad skal der til for at få teamet ordentligt sammensmeltet?
 • Hvad er status på tillid og loyalitet i organisationen?
 • Hvad handler konflikten mellem nye ansatte og gamle ansatte om?
 • etc. etc.