≡ Menu
Hologrator hjælper din virksomhed med at tydeliggøre og efterleve mission, vision og strategi: Hvorfor gør vi det, vi gør?
Hologrator hjælper din virksomhed med at tydeliggøre og efterleve mission, vision og strategi: Hvorfor gør vi det, vi gør?

Organisationsudvikling

Mission og vision – din virksomheds identitet

Hologrator er af den overbevisning, at en virksomheds udvikling og overlevelse på lang sigt afhænger af – i hvor høj grad virksomhedens mission og vision efterleves på en etisk og “ægte” måde. Som en del af vores overbevisning, mener vi, at det ikke længere er nok at have økonomisk overskud som eneste mål.

Vi mener, at det nye ledelses paradigme indeholder 3 forskellige “bundlinjer”, som alle skal have lige stor opmærksomhed i din virksomheds strategi udvikling. Det er

  1. En bundlinje – som omhandler organisationens plads på kloden. F.eks. hensynet til miljø og etiske produktionsmetoder.
  2. En bundlinje – som omhandler virksomhedens sociale engagement – herunder at gøre noget for og i lokalsamfundet.
  3. En bundlinie – der omhandler virksomhedens økonomiske resultat.

Hologrator hjælper din virksomhed med at tydeliggøre og efterleve virksomhedens mission, vision og strategi: Hvorfor gør vi det, vi gør?

I vores konsulentbistand tager vi til enhver tid udgangspunkt i, hvor din virksomhed befinder sig i forhold til de 7 organisatoriske bevidstheds niveauer.

Hvad har vi fokus på ?

I din virksomheds organisationsudvikling, har vi blandt andet fokus på, at

  • Virksomhedens mission og vision afspejler et højere formål
  • Virksomhedens mission og vision afspejler det, I egentlig laver
  • Lede mere effektivt, så alle i praksis ved hvilke fælles mål og værdisæt, der er
  • Motivere og engagere alle ansatte ift. at efterleve mission og vision
  • Finde enighed i organisationen om, hvorfor I gør det, I gør

Forløb til strategi udvikling i organisationen

Udover strategisk konsulentbistand udbyder Hologrator følgende forløb indenfor organisationsudvikling. Alle forløb  skal ses i et strategi udviklings perspektiv.