≡ Menu
Hologrator arbejder som organisatorisk konsulent i din virksomhed udfra de 7 organisatoriske bevidsthedsniveauer
Hologrator arbejder som organisatorisk konsulent i din virksomhed udfra de 7 organisatoriske bevidsthedsniveauer
Hologrator arbejder som organisatorisk konsulent i din virksomhed udfra de 7 organisatoriske bevidsthedsniveauer
Hologrator arbejder som organisatorisk konsulent i din virksomhed udfra de 7 organisatoriske bevidsthedsniveauer

De 7 organisatoriske niveauer

Hvad er de 7 organisatoriske niveauer

Med Hologrator som organisatorisk konsulent – får du en helhedsorienteret tilgang til strategisk udvikling i din virksomhed.

På samme måde, som der eksisterer 7 bevidsthedsniveauer for lederudvikling, er det samme tilfældet for enhver organisations.

Bevidstheds niveauerne i en organisation er

  1. Overlevelse – Økonomisk stabilitet, sikring af overskud til ejere og aktionærer. Fokus på alle ansattes helbred, sikkerhed og velfærd
  2. Relationer – Harmoniske interne relationer, som skaber følelser af loyalitet og tilhørsforhold. Omsorg og forbindelse mellem organisationen og kunderne
  3. Selvværd – Højtydende politikker, systemer, procedurer og processer. Skaber følelser af stolthed og respekt hos ansatte og skaber orden og effektivitet
  4. Transformation – Giver ansatte en stemme i beslutningstagning – og gør dem ansvarlige ift. beslutninger, og deres egen fremtid. Skaber personlig vækst og udvikling hos ansatte
  5. Indre sammenhæng – Alle samles omkring en fælles mission, vision og værdisæt. Skaber integritet og engagement – og frigør entusiasme, kreativitet og passion
  6. Gøre en forskel – Strategisk samarbejde og partnerskab skaber gensidige og gavnlige alliancer med andre virksomheder og lokalsamfundet på dybe niveauer, herunder beskyttelse af miljøet
  7. Velgerning – Tager vare på menneskeheden, fremtiden og kloden. Internt i virksomheden fremmes medfølelse, ydmyghed og tilgivelse

Ingen af de 7 bevidsthedsniveauer kan stå alene. Der skal skabes løbende synergi og udvikling i niveauerne for at gøre en organisation holistisk og velfungerende.

Status for din organisation afdækkes ved hjælp af undersøgelser, observationer og interviews i din virksomhed. Kontakt Hologrator for nærmere information.