≡ Menu
Hologrator hjælper din virksomhed med at implementere og træne MUS samtalen set fra et strategisk perspektiv
Hologrator hjælper med at udarbejde en manual til MUS samtalen - tilrettet til netop din virksomhed

Medarbejderudviklingssamtalen

Medarbejderudviklingssamtale (MUS samtale) – i et strategisk perspektiv

Mange virksomheder og organisationer har mulighed for at få et langt større udbytte af deres medarbejderudviklingssamtaler, end de gør i forvejen.

Det handler ikke kun om afholdelse af selve MUS samtalen, men i ligeså høj grad, hvordan MUS-samtalen bruges efterfølgende i virksomheden.

Hologrator hjælper din virksomhed med MUS samtalen

Hologrator indfører MUS samtalen i et strategisk perspektiv i din virksomhed, ved hjælp af en blanding af kursusaktivitet og efterfølgende implementering af MUS samtalen i virksomheden.

I får også en tilrettet manual til afholdelse af MUS samtalen, som passer nøjagtigt til jeres behov.

2 dages kursus i selve medarbejderudviklingssamtalen

På kurset forbereder og øver den enkelte kursusdeltager afholdelse af en medarbejderudviklingssamtale. Vi arbejder udfra en manual for afholdelse af MUS samtaler, som sikrer, at vi når hele “vejen rundt” om medarbejderen.

Vi arbejder med en række enkle kommunikations- og coaching værktøjer, der sikrer at alle væsentlige emner bliver berørt i samtalen.

Manualen omhandler følgende hovedemner:

  1. Afstemning af daglige arbejdsfunktioner
  2. Faglige og personlige kompetencer, samt videreudvikling af disse
  3. Samarbejde med kolleger – nærmeste og øverste ledelse
  4. Medarbejderens kendskab til din virksomheds mission, vision, strategi og mål

Efter kurset i medarbejderudviklingssamtalen

Efter afholdelse af MUS samtalen bidrager Hologrator med strategiske værktøjer til opsamling af den viden, de input og de ideer, som er indhentet. Der etableres gensidige mentorordninger for at sikre medarbejderens udvikling.

Har man f.eks. haft en medarbejder på et kursus, er det væsentligt, at det medarbejderen har lært, bliver tilgængeligt for resten af afdelingen, således at udbyttet af kurset, kan integreres i din virksomhed.