≡ Menu
"Værdier i dagligdagen" - er en unik og meget praktisk tilgang til at levendegøre din organisations værdier.
"Værdier i dagligdagen" - er en unik og meget praktisk tilgang til at levendegøre din organisations værdier.
"Værdier i dagligdagen" - er en unik og meget praktisk tilgang til at levendegøre din organisations værdier.
"Værdier i dagligdagen" - er en unik og meget praktisk tilgang til at levendegøre din organisations værdier.

Værdier i dagligdagen

Hvad er “Værdier i dagligdagen”?

Workshopsene “Værdier i dagligdagen” – er en unik og meget praktisk tilgang til at levendegøre din virksomheds og/eller organisations værdisæt.

Værdierne gøres levende og nærværende på en sådan måde, at de kan efterleves altid og hele tiden i den enkelte afdeling og hos den enkelte ansatte i virksomheden. Ved at arbejde aktivt og anerkendende med virksomhedens værdi sæt – vil enhver handling foretaget af enhver ansat nu kunne holdes op mod de overordnede værdier i virksomheden.

Hologrator oplever, at de virksomheder som på bedst mulige måde “gennemsyrer” organisationen med deres værdier – er dem som på bedste vis er i stand til at opnå deres mission og vision.

“Værdier i dagligdagen” udføres som flere workshops, der herefter følges op med en intern proces i organisationen.

Hvad indeholder “Værdier i dagligdagen”?

På workshopsene arbejder vi udfra anerkendende ledelses principper, i forhold til at “oversætte” din organisations værdisæt til værdier i dagligdagen.

  1. Vi afdækker den virkelighed der er – ift. om værdierne efterleves
  2. Vi inddrager organisationens interne interessenter – f.eks. ledergruppen og medarbejdergruppen
  3. Vi inddrager organisationens eksterne interessenter – f.eks. leverandører og konkurrenter
  4. For hver af interessenterne oversættes værdisættet til gørbare handlinger og konkret adfærd
  5. Vi checker – at de gørbare handlinger og den konkrete adfærd stemmer overens med det overordnede værdisæt
  6. Efterfølgende arbejder virksomheden videre med eller uden konsulentbistand, for at integrere og gennemsyre virksomheden af de nye værdier i dagligdagen

Varighed af forløbet

“Værdier i dagligdagen” afholdes som workshops over ialt 3 dage, fordelt på 2 dages internat kursus samt 1 dags opfølgning. Der kan tilkøbes konsulent bistand hos Hologrator til den efterfølgende integreringsproces af værdierne.