≡ Menu
Hologrator tilbyder Teamudvikling, Uddannelse i Teamledelse og Team kurser - som hjælper dit team mod high performance
Hologrator tilbyder Teamudvikling, Uddannelse i Teamledelse og Team kurser - som hjælper dit team mod high performance

Teamudvikling

Hologrator tilbyder Teamudvikling, Uddannelse i Teamledelse og Team kurser

Ved at have fokus på de forskellige udviklings faser i et Team – og kontinuerligt arbejde henimod High Performance Teams, bliver virksomheden eller organisationen i stand til at opnå optimale resultater og større arbejdsglæde.

Optimale resultater, der til enhver tid underbygger virksomhedens mission, vision og mål. De resultater som skabes via synergi processer i et Team, vil til enhver tid overstråle de individuelle resultater den enkelte i teamet kan opnå.

Teamudvikling

Hologrator tilbyder individuelt tilpasset konsulent bistand indenfor Teamudvikling, som strækker sig fra konsulentbistand til at løse specifikke udfordringer i teamet, til teambuilding kurser, og over til et længerevarende teamworking forløb.

I teamworking forløbet, guider Hologrator teamet optimalt gennem de 7 udviklingsfaser for at opbygge et High Performance team. Teamworking forløbet kan i meget høj grad udvikle din virksomhed, teamet, de enkelte team medlemmer og teamlederen i retning af bedre resultater og større samspil.

Du kan læse nærmere om de 3 forskellige teamudviklings muligheder nedenfor:

Team uddannelse og team kurser

Hologrator udbyder en uddannelse i teamledelse specielt lavet til ledere med ansvar for en medarbejder gruppe, samt et kursus i afholdelse af Gruppe Udviklings Samtalen.


Kontakt Hologrator for nærmere information om konsulentbistand i dit team og dine teamudviklingsmuligheder.