≡ Menu
Andre Kurser

Coaching i Teams

Forskelligheder kan være styrker i et team

Vi arbejder med at coache teamets styrker og forskellighederne mellem teamets medlemmer. Vi ser på, hvordan disse forskelligheder er styrker i et team, såfremt de får lov at blomstre.

Alle i teamet skal høres

Vi benytter på dette kursus den samme 4-trins-model som under grundlæggende coaching og videregående coaching.
Rammen for coaching i teams er dog meget anderledes: for at motivationen hos både individet og teamet er optimal, skal alle i teamet høres, og der skal helst opnås beslutnings-konsensus.

Du lærer nyttige modeller

Vi bruger forskellige modeller, som kan sætte gang i processen. Modellerne er f.eks. mødeprocescheck, orakeløvelsen, og værdiøvelser.
Vi går også ind i for eksempel begyndende konflikter, som teamet selv kan erfare af og reflektere over.

Lederen får værdifulde værktøjer

Det kan være rigtig svært at være leder og coach i et team. Lederen får på dette kursus værktøjer, som sætter ham/hende i stand til at skelne mellem intention og adfærd hos teamets deltagere – og coache derefter.

Varighed af kurset:

Coaching i teams har en varighed på 3 dage, og indholdet af kurset er fordelt med 1/2 teori og 1/2 coaching-øvelser.