≡ Menu
Gruppeudviklingssamtaler (GRUS samtalen) et stærkt værktøj til at arbejde med teams udvikling og effektivitet
Gruppeudviklingssamtaler (GRUS samtalen) et stærkt værktøj til at arbejde med teams udvikling og effektivitet
Gruppeudviklingssamtaler (GRUS samtalen) et stærkt værktøj til at arbejde med teams udvikling og effektivitet
Gruppeudviklingssamtaler (GRUS samtalen) et stærkt værktøj til at arbejde med teams udvikling og effektivitet

Gruppeudviklingssamtaler

Gruppeudviklingssamtaler – et stærkt udviklingsværktøj til teams

Ligesom MUS-samtaler er vigtige for den strategiske og individuelle medarbejdudvikling, er gruppeudviklingssamtaler (GRUS samtalen) et stærkt værktøj til at arbejde med teams udvikling og effektivitet.

Rammen for afholdelse af GRUS samtalen er dog meget anderledes end MUS-samtalen: For at sikre motivation hos både individet og teamet, skal alle i teamet høres, og der skal helst opnås beslutningskonsensus.

GRUS samtaler egner sig særligt godt til teams, hvor der er stor indbyrdes afhængighed i teamet. Det kunne f.eks. være selvstyrende teams, projektgrupper eller lignende.

Lederen får værdifulde værktøjer

På kurset får du som leder en værktøjskasse, du aktivt kan bruge, når du skal afholde  GRUS samtale. Coaching og den anerkendende ledelses tilgang er de 2 gennemgående værktøjer til brug i GRUS samtalen.

Gruppeudviklingssamtaler har til formål at afdække teamets og det enkelte individs status og udviklings muligheder. Det gør vi ved at afdække de fire roller i team ledelse.

  1. Retningsangivelse – At angive teamets retning har til enhver tid topprioritet
  2. Kompetenceudvikling – At afdække og håndtere de behov, dit team vil få fremover – og udvikle deres evner
  3. Fremme Relationer – Fokuserer på team medlemmernes personligheder og samarbejde
  4. Ansporing til resultater – Er mere opgaveorienteret hvor relationerne handler om mennesket

Værktøjerne sikrer at alle bliver hørt i forbindelse med GRUS samtalen – og efterfølgende er i stand til at udvikle sig individuelt og som team.

Varighed af kurset:

GRUS samtalen har en varighed på 2+1 dage, og indholdet af kurset er fordelt med 1/3 teori og 2/3 coaching øvelser.


Kontakt Hologrator for nærmere information.