≡ Menu
Teambuilding skaber synergi og udvikling i teamet - og større forståelse teamets medlemmer imellem
Teambuilding skaber synergi og udvikling i teamet - og større forståelse teamets medlemmer imellem
Teambuilding skaber synergi og udvikling i teamet - og større forståelse teamets medlemmer imellem

Teambuilding – synergi og udvikling i teamet

Undgå misforståelser – de rigtige formål skal præge dagsordenen

Det er ofte mere reglen end undtagelsen, at det er misforståelser, suboptimering, forfølgelse af personlige mål og hårdt arbejde, som præger dagsordenen i et team.

Formålet med teambuilding – synergi og udvikling i teamet, er et gennemgribende arbejde med team medlemmernes unikke forståelse af både deres personlige- og teamets samlede styrker og udviklingspotentiale.

Synergi og team performance

Hologrator tager udgangspunkt i de vilkår og det sted, som jeres team står i – i hverdagen. Undervejs på dagene bruger vi god tid på samtaler, teamets medlemmer og ledelsen imellem, for bedre at kunne forstå og håndtere de problemer, teamet står med.

Efterfølgende bruger Hologrator en række team øvelser, der alle har det kendetegn, at der er stor overførselsværdi til teamets dagligdag.

Team øvelserne sætter gradvist teamet i stand til, at arbejde mod synergi og udvikling i teamet og dermed større team performance.

På kurset teambuilding arbejder vi blandt andet med:

  • Teamets 5 X “R”: Regler, Rammer, Retning, Roller og Relationer
  • Styrker og udviklingspotentiale i teamet med udgangspunkt i e-stimate’s teamprofil
  • Konkrete teambuilding øvelser individuelt tilpasset teamets udfordringer
  • Feed-back og reflektion på en konstruktiv måde, der fremmer teamets udvikling
  • Kreative problemløsnings værktøjer

Varighed af kurset teambuilding:

Kurset teambuilding er et internatkursus over 2 døgn. Kurset er individuelt opbygget til specielt ledergrupper og medarbejdergrupper, som har en høj grad af sammenhængende opgaver i dagligdagen.

Teambuilding kurset er det perfekte afsæt til Teamworking, da det daglige teamwork er der,  hvor synergien fra teambuilding kurset kan fastholdes og udvikles.