≡ Menu
Teamledelse giver teamlederen en mængde kompetencer og styrker, der gør at teamlederen kan varetage et professionelt, bevidst og kompetent arbejde med sit team
Teamledelse giver teamlederen en mængde kompetencer og styrker, der gør at teamlederen kan varetage et professionelt, bevidst og kompetent arbejde med sit team
Teamledelse giver teamlederen en mængde kompetencer og styrker, der gør at teamlederen kan varetage et professionelt, bevidst og kompetent arbejde med sit team
Teamledelse giver teamlederen en mængde kompetencer og styrker, der gør at teamlederen kan varetage et professionelt, bevidst og kompetent arbejde med sit team

Teamledelse

Hvad er Teamledelse ?

Teamledelse er en uddannelse på niveau med Ledelse i Praksis, Coaching i Organisationer og Lederskab.

At arbejde med et team’s udvikling er en særdeles kompliceret og meget lærerig proces. Der skal skabes optimale forhold for både det individuelle teammedlem, for teamet og for teamlederen. Opgaven er primært kompliceret grundet team medlemmernes forskellighed.

Uddannelsen i teamledelse indeholder den værktøjskasse, som er nødvendig for teamlederen at mestre i forhold til håndtere sit team på forskellige udviklingstrin.

Teamledelse giver dig en mængde kompetencer og styrker, som sikrer at du som teamleder kan varetage et professionelt, bevidst og kompetent arbejde med dit team. Alt sammen for at optimere mål, udvikle dit team i retning af virksomhedens mission og vision, og skabe synergi og udvikling i teamet.

Teamledelse indeholder

Teamledelse uddannelsens indhold er nævnt i hovedtræk herunder

 • Team teori
 • Forskellige typer af teams – forskellighed i teamet
 • Drexler/Sibbets Teamperformance model (teamets udviklingsfaser)
 • High Performance i et team
 • Teamets 5 X ”R” (retning, rammer, regler, relationer, roller)
 • Teamets EQ (social/følelsesmæssig intelligens)
 • Teamcoaching
 • Teamkultur
 • Værdiledelse og forandringsledelse i teams
 • Kreativ problemløsning i teams
 • Arbejdet som teamleder i den lærende organisation

Varighed af uddannelsen

Teamledelse kører over 3 moduler af i alt 7-8 dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en case baseret Synopsis – og efterfølgende mundtlig “Eksamen”.


Kontakt Hologrator for mere information. Se Hologrators fagmodulplan Teamledelse.