≡ Menu
Teamworking er et forløb, som udnytter den enkeltes og teamets samlede res- sourcer optimalt. Herved opnår vi både gode resul- tater og stor arbejdsglæde i teamet
Teamworking er et forløb, som udnytter den enkeltes og teamets samlede res- sourcer optimalt. Herved opnår vi både gode resul- tater og stor arbejdsglæde i teamet
Teamworking er et forløb, som udnytter den enkeltes og teamets samlede res- sourcer optimalt. Herved opnår vi både gode resul- tater og stor arbejdsglæde i teamet

Teamworking

Få det optimale ud af teamets ressourcer

Ved at udnytte den enkeltes og teamets samlede ressourcer og kompetencer optimalt, kan din virksomhed, på een gang opnå gode resultater og stor arbejdsglæde i teamet.

Teamworking er et “hands-on” forløb, der går målrettet ind i dit team’s daglige og specifikke udfordringer. Vi arbejder både med mennesker og resultater.

Vi tager i forløbet udgangspunkt i teamets mål og retning, kompetenceudvikling i teamet, arbejde med relationer i teamet – og ansporing til interne resultater i teamet.

De syv forskellige team faser

Sammen med Hologrator, guides dit team gradvist gennem de 7 forskellige teamudviklings faser, som er:

 1. Orienteringsfasen
 2. Opbygning af tillid
 3. Mål afklaringsfasen
 4. Forpligtelsesfasen
 5. Implementeringsfasen
 6. High Performance fasen
 7. Fornyelsesfasen

Forløbet er relevant for

 • En nystartet virksomhed eller afdeling, der skal lære at arbejde bedst muligt sammen
 • Teams og grupper som “ikke virker”
 • Eksisterende virksomheder og afdelinger, der vil udnytte team’s ressourcer optimalt
 • Ledergrupper, ERFA-grupper og bestyrelser
 • Teams som allerede har været på teambuilding kurset

Forløbet teamworking strækker sig over seks måneder

Forløbet strækker sig over 6 måneder, for at sikre den bedst mulige effekt i teamet.

Først undersøges teamets sammensætning og sociale intelligens (EQ) niveau. Herefter følger det egentlige uddannelses- og coaching forløb. Der afsluttes med en evaluerings proces.